گل لیلیوم نمادچیست؟ بخش چهارم

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

اکنون نزدیک به پنج هزار سال از کاشت لیلیوم (گل سوسن) می‌گذره. زیبایی لیلیوم غیر قابل انکاره. لیلیوم گلی‌ است با گستردگی فراوان، و تمرکز بیشتر در منطقه معتدل شمالی و با تنوع بیش از ۱۰۰ گونه. گونه‌های هیبیرد آن تنوع بیشتری دارند. لیلیوم‌ها دارای پیاز نسبتا بزرگی‌ هستند و از آن رشد میکنند، گلهایی زیبا که نیازمند توجه ویژه هستند.

گل لیلیوم نمادچیست؟ بخش چهارم

خرید اینترنتی گل

ازدیاد و تکثیر


قلمه فلس: که از طریق جدا کردن فلس های پیازی و کاشت آنها در فصل پاییز صورت می گیرد پیازهای درشت برای گرفتن قلمه مورداستفاده می گیرند تا اندوخته غذایی لازم را داشته باشند پیاز در لیلیوم فلسی است یعنی فلسها به هم نچسبیده اند بلکه هر کدام بطور جداگانه به صفحه تحتانی آن چسبیده اند بنابراین هنگام جدا کردن قلمه، فلس های آن را با دقت با کمی از صفحهتحتانی جدا کنیم و درون ماسه یا تورب مرطوب می کاریم و در گلخانه ای با دمای ۲۰ درجه سانتیگراد قرار می دهیم آبیاری در ابتدا نباید زیاد باشد وقتی ریشه ها نمایان شد آبیاری را افزایش می دهیم. ۵-۶ هفته پس از قلمه زدن در انتهای هر فصل یک تا چهار پیازچه به وجود می آید. پیازچه ها را از خاک خارج می کنیم و در فصل مناسب در خاک خارج از گلخانه می کاریم که در فروش اینترنتی گل  موجود است و در فصل پاییز پیازهای رسیده را برداشت می کنیم در خرید اینترنتی گل می توانید آن را تهیه کنید.

تقسیم پیاز: پیاز لیلیوم که در فروش اینترنتی گل  موجود است پس از مدتی در جهت عمودی به چند پیاز که قادر به تولید گل هستند تقسیم می شود می توان پیاز اصلی در پاییز از زمین درآورد و تقسیم کرد سپس کاشت

پیازچه:
    الف: پیازچه هوایی: برخی از گونه های درشت لیلیوم مانند L.libuntigrinum وجود دارد یعنی در محل اتصال برگها به ساقه پیازچه هایی به اندازه نخود بوجود می آید و پس از پایان دوره گلدهی از پایه مادری جدا شده و بر روی زمین می افتند . در صورت مساعد بودن شرایط ، رشد کرده و پس از طی دوره رویشی به پیاز تبدیل می شود.
    ب: پیازچه های زیرزمینی: پیازچه ها ممکن است زیرزمینی باشد در اینصورت آنها را از پیاز جدا کنیم و می کاریم تا پس از طی دوره رویشی تولید پیاز کنند.

کشت بذر: بهتر است بذر همان سال باشد بذر را در مخلوط ماسه و خاک برگ کاشته و در گلخانه ای با درجه حرارت ۱۸ درجه سانتیگراد قرار می دهیم و در اواسط بهار گیاهان حاصله را نشان می کنند این گیاهان پس از ۲-۳ سال تولیدی پیازهایی می کنند که قادر به گل دادن هستند در خرید اینترنتی گل می توانید آن را تهیه کنید.


نظرات

 
   
 
Captcha