گل مریم بخش سوم

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

منشأ آن مکزیک بوده و گیاهی دایمی و نیمه سوخدار (Half bulbous plant) است. سوخ ها از فلس ها و قاعده برگ ها تشکیل می شود.

گل مریم بخش سوم

گل مریم

کاشت:سوخ های مریم در فروش اینترنتی گل دوره استراحت طولانی نداشته و می توان آنها را ۴ تا ۵ هفته بعد از برداشت کشت کرد. مشاهده شده است که اگر سوخ های تازه کشت شود باعث رشد رویشی زیاد و گلدهی کمتر می شود. انبار سوخ ها به مدت ۳۰ روز در دمای ۱۰ درجه سانتی گراد برای تولید گل بیشتر، لازم است. کاشت سوخ ها باید در زمانی که هوا معتدل بوده و خیلی گرم یا خیلی سرد نباشد انجام شود. کاشت سوخ به صورت منفرد به کاشت توده ای آنها ترجیح داده می شود. سوخ باید با دقت طوری در خاک قرار گیرد که نوک آن به سمت بالا باشد. اغلب سوخ ها در فاصله ۳۰در۳۰ سانتی متر کشت می شود. بهتر است به ازاء هر چهار ردیف، بین ردیف چهارم و پنجم یک فاصله ۶۰ سانتی متر جهت انجام راحت تر عملیات نگهداری در نظر گرفته شود. عمق کاشت بسته به نوع خاک ۷-۴ سانتی متر در نظر گرفته می شود که در خاک های شنی عمیق تر از خاک های رسی کشت می شود.

در خرید اینترنتی گل میتوانید این گل را تهیه کنید.


نظرات

 
   
 
Captcha